SPOZNAJTE & POVEŽITE SE Z NAMI

Ekipa v ozadju CapGen

Andraž Grahek Andraž Grahek

Andraž Grahek

DIREKTOR IN PARTNER
 • Andraž ima več kot 20 let izkušenj na področju upravljanja premoženja, kapitalskih trgov in poslovnih financ.
 • Pred ustanovitvijo podjetja Capital Genetics leta 2012, je bil direktor sektorja upravljanja premoženja v družbi KD Skladi (zdaj Generali Investments), analitik in novinar na Časniku Finance.
 • Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz bančništva in financ.
 • Tekoče govori angleško, nemško, hrvaško in srbsko.

Izpostavljeni projekti in reference

 • Svetovanje skladu Generali Growth SIS pri originaciji in izvedbi kapitalskih naložb v izbrane portfeljske družbe v Sloveniji in na Hrvaškem (SI & HR, 2020).
 • Svetovanje družbi Bankart pri izvedbi kapitalskih udeležb v družbah Fin4Green in Rekono (SI, 2020).
 • Svetovanje zasebnemu investitorju v povezavi z nakupom in aranžiranjem bančnega ter podrejenega financiranja nakupa poslovnega kompleksa City Plaza v Zagrebu od sklada tveganega kapitala LoneStar (HR, 2019).
 • Svetovanje nepremičninskemu skladu zasebnega kapitala Generali Adriatic Value Fund v upravljanju Generali Investments v sodelovanju s Peakside Capital pri nakupu hotela Austria Trend Ljubljana od družbe CA-Immo (SI, 2019).
 • Svetovanje nepremičninskemu skladu zasebnega kapitala Generali Adriatic Value Fund v upravljanju Generali Investments v sodelovanju s Peakside Capital pri aranžiranju bančnega financiranja in nakupih (i) trgovskega parka Arkadia od avstrijskega razvijalca nepremičnin, (ii) pisarniškega kompleksa Stekleni Dvor od sklada tveganega kapitala LoneStar (oboje SI, 2018) in (iii) pisarniškega kompleksa Tivoli Center od družb Immigon/Volksbank in IMO-REAL (SI, 2017).
 • Svetovanje hranilnici LON pri povečanju kapitala z javno ponudbo delnic in odkrivanju strateških alternativ (SI, 2017).
 • Svetovanje konzorciju delničarjev pri prodaji večinskega deleža v družbi ETI Izlake avstrijski družbi Andlinger and Company (SI, 2016).
Andraž Brilli Andraž Brilli

Andraž Brilli

PARTNER IN POOBLAŠČENI
OCENJEVALEC NEPREMIČNIN
 • Andraž ima več kot 15 let izkušenj z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin in svetovanjem na področju nepremičnin.
 • Družbi Capital Genetics se je pridružil leta 2013 kot partner, odgovoren za področje poslovanja z nepremičninami.
 • Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za revizijo.
 • Andraž je diplomiral na Pravni fakulteti na Univerzi v Mariboru in je magister poslovnih znanosti Ekonomske fakultete na Univerzi v Ljubljani.
 • Tekoče govori angleško, nemško, hrvaško in srbsko.

Izpostavljeni projekti in reference

 • Andraž ima dolgoletne izkušnje na področju nepremičninskega svetovanja, nakupih, razvoju in obnovi nepremičninskih projektov.
 • Pretežno vodi mandate na področju vrednotenja nepremičnin, analize stroškov izgradnje ter storitve svetovanja.
 • Njegova ekipa letno oceni različne nepremičnine v vrednosti med 150 in 200 milijonov evrov.
Gregor Grmek, CFA

Gregor Grmek, CFA

Gregor Grmek, CFA

Direktor področja korporativnih financ
 • Gregor se je Capital Genetics pridružil v začetku leta 2015 z več kot 15-letnimi izkušnjami na področju investicijskega bančništva, borznega posredovanja in upravljanja premoženja.
 • Preden se je pridružil podjetju CapGen, je delal v podjetjih Unicredit in Ilirika.
 • Gregor je pooblaščeni ocenjevalec podjetij z licenco Slovenskega inštituta za revizijo.
 • Nosi naziv Chartered Financial Analyst (CFA), diplomiral je iz elektrotehnike.
 • Tekoče govori angleško, srbohrvaško in dobro razume nemško.

Izpostavljeni projekti in reference

 • Ocenjevanje in vrednotenje številnih podjetij za različne namene (npr. za namene transakcij, poslovnih odločitev, računovodstva).
 • Svetovanje tuji trgovski družbi pri morebitni pridobitvi ciljne družbe v Sloveniji (2018).
 • Svetovanje konzorciju kupcev pri morebitni pridobitvi prodajalca avtomobilov Avtotehna VIS in z njim povezanih nepremičnin (SI, 2016).
 • Svetovanje eni največjih finančnih institucij pri naložbah v srednje velika finančna podjetja v Sloveniji (2016).
Matej Šimnic
Matej Šimnic

Matej Šimnic

Direktor področja analiz
 • Matej se je Capital Genetics pridružil konec leta 2019, pred tem je 10 let delal na področju borznega posredništva, investicijskega bančništva in upravljanja premoženja.
 • Pred prihodom na CapGen je delal na Potezi, Alti Invest in BKS Banki, pri čemer je bil zadolžen za pokrivanje in vrednotenje slovenskih borznih družb in zagotavljanje analitske podpore pri M&A projektih.
 • Matej je univerzitetni dipl. ekonomist Ekonomske fakultete v Ljubljani.
 • Govori slovensko in tekoče angleško.

Izpostavljeni projekti in reference

 • Matej ima dolgoletne izkušnje na področju kapitalskih trgov, vrednotenje podjetij iz različnih panog in iskanje naložb za portfelje privatnih strank in vzajemnih skladov.
 • V okviru preteklega analitskega dela je bil več let zadolžen za pokrivanje in vrednotenje podjetij Krka, Cinkarna Celje, NKBM, Sava Re, Zavarovalnica Triglav in Salus.
Špela Grahek Špela Grahek

Špela Grahek

Strokovna sodelavka na področju
cenitev nepremičnin
 • Podjetju Capital Genetics se je pridružila marca 2017.
 • Pred prihodom v podjetje je delala kot samostojna prevajalka za slovenski, angleški in nemški jezik.
 • Po izobrazbi je diplomirana nemcistka Filozofske fakultete v Ljubljani.
 • Tekoče govori angleško in nemško.
Mitja Mavsar Mitja Mavsar

Mitja Mavsar

Strokovni sodelavec na področju
cenitev nepremičnin
 • Mitja se je ekipi podjetja Capital Genetics pridružil leta 2014, kjer opravlja delo strokovnega sodelavca na področju nepremičnin.
 • Po izobrazbi je diplomirani inženir gradbeništva, diplomiral je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
 • Pred prihodom v podjetje je opravljal različna dela v gradbeništvu (projektna pisarna, gradbena operativa, …).
Mateja Perenič Mateja Perenič

Mateja Perenič

Svetovalka na področju vrednotenj
in makro analiz
 • Mateja se je Capital Genetics pridružila leta 2014.
 • Pred prihodom na Capital Genetics je bila zaposlena na DBS, kjer je delala kot analitik za delniške naložbe in borzna posrednica, še pred tem pa je bila del ekipe na KD Banki v borznem posredovanju.
 • Diplomirala je na ljubljanski ekonomski fakulteti. In zaključila podiplomski študij iz financ in finančnega prava na londonski univerzi.
 • Govori tekoče angleško.

Izpostavljeni projekti in reference

 • Mateja ima več kot 15-letne izkušnje na področju bančništva in kapitalskih trgov predvsem v Sloveniji, na Hrvaškem in ostalih trgih v regiji.
 • V zadnjih letih je sodelovala na številnih projektih vrednotenj in finančnem svetovanju.
 • Sodeluje tudi pri redni pripravi makro raziskav in sektorskih analiz.
Pia Gornik Pia Gornik

Pia Gornik

Strokovna sodelavka na področju
cenitev nepremičnin
 • Pia se je Capital Genetics pridružila v sredini leta 2019. To je njena prva zaposlitev. Pred tem je opravljala različna študentska dela, predvsem na področju geodezije in nepremičnin.
 • Leto pred zaposlitvijo na Capital Genetics je opravljala študentsko delo v podjetju Igea, kjer je sodelovala na projektih razvijanja nepremičninskih aplikacij za občine in vzpostavljanju baz podatkov.
 • Prvo stopnjo univerzitetnega študija je dokončala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, program Geodezija in Geoinformatika, trenutno pa zaključuje magistrski študij Prava in managementa nepremičnin na Evropski pravni fakulteti.
 • Tekoče govori angleško in špansko.
Ambrož Ložar Ambrož Ložar

Ambrož Ložar

Strokovni sodelavec na področju
cenitev nepremičnin
 • Ambrož se je podjetju Capital Genetics pridružil v sredini leta 2019. Pred tem je opravljal različna študentska dela, predvsem s področja geodezije in nepremičnin.
 • Leto pred zaposlitvijo na Capital Genetics je opravljal študentsko delo v podjetju BVFG finančna skupina, predvsem na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin.
 • Prvo stopnjo visokošolskega strokovnega študija je dokončal na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, program Tehnično upravljanje nepremičnin, trenutno zaključuje magistrski študij Prostorskega načrtovanja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.
 • Tekoče govori angleško.
Nelej Potočnik Nelej Potočnik

Nelej Potočnik

Finančni analitik
 • Nelej se je Capital Genetics pridružil oktobra 2019.
 • Je študent kvantitativnih financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • Govori tekoče angleško.

Izpostavljeni projekti in reference

 • V zadnjem letu je sodeloval na številnih projektih, pri čemer je bil zadolžen za zbiranje in organiziranje podatkov, pripravo predstavitev in izdelavo osnovnih modelov vrednotenja.
 • Zadolžen je tudi za pripravo Excel dokumentov vezanih na podatkovno bazo Bloomberg.
Spletno mesto uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Več o možnih nastavitvah piškotkov